Lloga el teu instrument de qualitat de forma ràpida, còmode i fàcil.

Sense grans despeses inicials i donan-te el temps que necessites per provar, tocar i decidir-te més endavant.

 

Lloga l'instrument

De forma ràpida, amb una quota accessible, i sempre ajustat i revisat pels nostres especialistes.


Acumula quotes

De cada quota mensual que paguis durant el primer any de lloguer et guardarem el 70% de l'import.


Compra amb descompte

Al preu de l'instrument que trïis comprar li restarem l'import estalviat de les quotes de lloguer.


Instruments i tarifes

Violins

Stentor Student I ................... 12€/mes

Stentor Student II .................. 14€/mes

Sielam Divertimento .............. 16€/mesVioles

Stentor Student I ................... 14€/mes

Stentor Student II .................. 15€/mes

Sielam Divertimento .............. 16€/mes
Cellos

Stentor Student I .................. 26€/mes

Stentor Student II ................. 29€/mes

Cello Estudi Avançat ............. 35€/mes
Guitarres

Raimundo 1492 cadet ........... 17€/mes

Alhambra 1C HT adult ........... 19€/mes
Flautes

Jupiter JFL700....................... 22€/mes

Yamaha YFL282 .................... 29€/mes

Yamaha YFL262 .................... 29€/mes


 Saxos

Jupiter JAS500Q .................. 33€/mes

Yamaha YAS280 ................... 42€/mes

Saxo Soprano Corvat ........... 26€/mesClarinets

Jupiter JCL700....................... 22€/mes

Yamaha YCL255 ................... 28€/mes
Oboès

Yamaha YOB241 ................... 63€/mes

Trompetes

John Packer 051 .................... 19€/mes

Yamaha YTR2335 ................. 25€/mes
Trombons

John Packer 031 ................... 22€/mes

Yamaha YSL354 ................... 39€/mes
Trompes

Yamaha YHR322 ................... 95€/mes

Trompa Júnio JP ................... 23€/mes
Pianos Digitals

Roland FP-4 ....................... 44€/mes

*Suport, pedal i faristol inclòs
Guitarres elèctriques

Guitarra elèctrica.................... 16€/mes

Guitarra elèctrica + ampli...... 21€/mes